شرکت ساخت اتصالات Hebei Tailian ، آموزشی ویبولیتین با سرعت کامل به کار خود بازگشته است

شرکت ساخت اتصالات Hebei Tailian ، با تولید و بهره برداری عادی ، تکمیل به موقع سفارشات و اطمینان کامل از شرکت ، با سرعت کامل به کار خود بازگشته است. کارخانه گالوانیزه غوطه وری گرم تولید را افزایش می دهد ، فروش گام به گام افزایش می یابد!news1


زمان ارسال: 21-20 آوریل -2020